ค้นหาข้อมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร Print E-mail
Written by somkuan.m@   


วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร

 


 


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ท่านพินิจ วรจักร์ และชาวดินมุกดาหาร
ร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันครบรอบ ๑๑๑ ปีกรมที่ดิน


ถวายเงินทอดผ้าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘,๓๓๒ บาท
 

 

 


 

โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


ท่านพินิจ วรจักร์ ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญตักบาตร
ณ อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศรีม ประชาชนและผู้มาติดต่อขอรับบริการ
และจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ บริเวณอาาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาดาหาร

 
< Prev   Next >