ดาวน์โหลด

  อ่านทั้งหมด...

  ค้นหาข้อมูล

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
   

  จำนวนผู้เยี่ยมชม

  วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร Print E-mail
  Written by somkuan.m@   


  วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร

   


   


  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ท่านพินิจ วรจักร์ และชาวดินมุกดาหาร
  ร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันครบรอบ ๑๑๑ ปีกรมที่ดิน


  ถวายเงินทอดผ้าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘,๓๓๒ บาท
   

   

   


   

  โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


  ท่านพินิจ วรจักร์ ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญตักบาตร
  ณ อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

  เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศรีม ประชาชนและผู้มาติดต่อขอรับบริการ
  และจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ บริเวณอาาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาดาหาร

   
  < Prev   Next >