ดาวน์โหลด

    อ่านทั้งหมด...

    ค้นหาข้อมูล

    ร่วมแสดงความคิดเห็น

    คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
     

    จำนวนผู้เยี่ยมชม

    วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร Print E-mail
    Written by somkuan.m@   


    วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
    กิจกรรมชาวดินมุกดาหาร

     


     


    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ท่านพินิจ วรจักร์ และชาวดินมุกดาหาร
    ร่วมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันครบรอบ ๑๑๑ ปีกรมที่ดิน


    ถวายเงินทอดผ้าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๘,๓๓๒ บาท
     

     

     


     

    โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


    ท่านพินิจ วรจักร์ ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ทำบุญตักบาตร
    ณ อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

    เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศรีม ประชาชนและผู้มาติดต่อขอรับบริการ
    และจัดบอร์ดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ บริเวณอาาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาดาหาร

     
    < Prev   Next >